اهمیت آموزش

آموزش، مهم‌ترین چیز در دنیای امروز است و تاریخ نشان می‌دهد که پیشرفت نسل انسان، حاصل یادگیری و دانش یا آموزش است. هر فردی از افراد جامعه، لیاقت آموزش را دارد و کشوری که درصد بالایی از افراد تحصیل‌کرده را دارد، شانس بیشتری را نیز برای موفقیت داراست.آموزشِ موثر،‌ اهمیت و توانایی یادگیری را به افراد منتقل می‌کند تا پس از پایان دورۀ آموزشی، روند یادگیری آنها ادامه یابد. آموزش، فرایندی مادام‌العمر نیست، ولی یادگیری می‌تواند در تمام طول زندگی ادامه داشته باشد و انسان را در یک روند پیشرفت و بهبودِ پیوسته قرار دهد؛ به شرط آنکه افراد از طریق آموزش‌های عمومی و اولیه، به اهمیت و لزوم یادگیری اعتقاد پیدا کنند.

اینکه دانش‌جویان ما در حال آموختن چه چیزهایی هستند، چه مطالبی را باید یاد بگیرند و چه ساختارهایی به یادگیری آنها کمک خواهد کرد، پرسش‌هایی است که اگرچه ظاهرا پاسخ‌هایی برای آنها وجود دارد که در حال حاضر، مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی هرازگاهی لازم است تا این سوالات بنیادین را مورد بازنگری قرار دهیم و پاسخ‌هایی مناسب شرایط روز برای آنها بیابیم.امید است سایت گنج دانش بتواند  پاسخ قسمتی از این پرسش ها بدهد.

 

هدف از راه اندازی سامانه گنج دانش

  1. ارتقاء سطح کیفی آموزش

  2. بسترسازی برای بهره برداری دانشجویان دانشگاه ها از تدریس استادان برجسته

  3. ایجاد تنوع در رقابت سازنده در تدریس دروس دانشگاهی

  4. شناسایی و تکریم استادان برجسته دانشگاهی

  5. بهبود روشهای تدریس از طریق ارائه ی الگوهای متنوع و توجه به بازخوردهای دانشجویان